Muži a vojna

Posted under Muži On By


Řeknu vám, že je mi někdy z těch mužů opravdu smutno. Někdy mi je z mužů i mdlo, a to hlavně kvůli tomu, když se třeba neumí postarat o rodinu. Opravdu nemám ráda takové muže, kteří se třeba nestarají o své děti a řeknu vám, že tohle opravdu moc dobře znám, protože můj otec se také o nás děti nestará. Má tři děti. Mě, a ještě mé dva starší bratry. A řeknu vám, že on jako otec stál opravdu za nic. A také si vzpomínám, že když moje maminka nám potom v dospělosti říkala, tak říkala, že i jako manžel stál opravdu za nic, že stále jenom chodil do hospody a vracel se domů opilý a mamince se to samozřejmě nelíbilo, takže se stále doma jenom hádali.

Toužím po schopném a romantickém muži.

Maminka Å™ekla, že úplnÄ› lituje toho, že si toho ÄlovÄ›ka vzala za manžela. Já se mamince ani nedivím. Když mi bylo tÅ™iadvacet let, tak jsem taky mamince říkala a ptala jsem se jí, proÄ se toho muže nezbavila opravdu co nejdříve? PozdÄ›ji jsem se také tudíž dozvÄ›dÄ›la, že můj otec maminku bil, nÄ›kolikrát ji uhodil a jednou dokonce také skonÄila v nemocnici. Opravdu nechápu, proÄ nÄ›kteří pánové takoví jsou? ProÄ nemůžou být normálními gentlemani, nÄ›jací praví muži? Podle mého názoru asi ti praví muži už vymÅ™eli. Například to je také tím, že asi vymizela vojna. ProÄ vůbec ruÅ¡ili vojnu?

Někdy pánové nejsou ideální.

Podle mého názoru tohle nemÄ›li dÄ›lat, protože vojna dÄ›lá muže muži. Alespoň tohle si myslím a tohle říkala i moje babiÄka. Můj dÄ›deÄek říkal, že když chodil na vojnu, že prý si to tam také dokonale užil. SamozÅ™ejmÄ›, že ne vÅ¡echno bylo úplnÄ› růžové. Ale také říkal, že si tam naÅ¡el spoustu přátel a také vÄ›dÄ›l, co a jak dÄ›lat. Myslím si, že kdyby byla vojna, že by pánové asi vypadali jinak, nebo co si o tom myslíte vy? Myslíte si, že by vojna mÄ›la být obnovena? Mnoho mužů říká, že by klidnÄ› na vojnu chodilo, protože by je to bavilo, ale nÄ›kteří pánové se zase bojí, že by na vojnu nechtÄ›li a mají z toho obavy.