Jak zabránit zavirování svého počítače

Posted under IT On By


PoÄítaÄ se dnes stal běžnou souÄástí naÅ¡ich životů. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nich je také pÅ™ipojena k internetu. Je tedy jasné, že jsou vystaveny nejrůznÄ›jším bezpeÄnostním rizikům, z nichž nejvÄ›tší pÅ™edstavuje bezesporu zavirování.

 

Virus se může do poÄítaÄe dostat mnoha způsoby. BuÄ stáhneme přímo soubor s virem, klikneme na odkaz, který nám vir sám nainstaluje, nebo poskytneme přístup k naÅ¡emu poÄítaÄi cizímu ÄlovÄ›ku, který do nÄ›j vir nahraje. AvÅ¡ak aÅ¥ už je způsob jakýkoliv, výsledek je vždy stejný – zniÄený poÄítaÄ a soubory, ukradená data a případnÄ› i peníze z úÄtu prostÅ™ednictvím internetového bankovnictví. Je tedy jasné, že se jim musíme bránit. Ale jak?

 

kódování webové stránky

 

Tím zdaleka nejjistÄ›jším a nejbezpeÄnÄ›jším způsobem je zkrátka poÄítaÄ k žádné síti, aÅ¥ už internetové Äi lokální, nepÅ™ipojovat. Tím vÅ¡ak znaÄnÄ› omezíme jeho funkcionalitu, navíc to mnohdy ani není možné. Je tedy potÅ™eba najít jiný způsob.

 

Jedním z tÄ›ch, které bychom mÄ›li dodržovat, je pravidelná aktualizace operaÄního systému. Ty vydává jeho výrobce, a vždy jsme tázáni, zda je chceme stáhnout. A aÄkoliv nás to může nÄ›kdy otravovat, věřte, že naÅ¡emu poÄítaÄi to jen prospÄ›je. Spolu s tím se totiž aktualizují veÅ¡keré systémy, tedy i ty, které mají pomoci odolávat virům.

 

internet není vždy bezpeÄný

 

Další pomoc pÅ™edstavuje antivirový program. I zde vÅ¡ak musíme být opatrní a vybrat skuteÄnÄ› kvalitní. Také je potÅ™eba jej mít neustále aktualizovaný, neboÅ¥ tím zajiÅ¡Å¥ujeme, že databáze virů, které program dokáže rozpoznat, bude skuteÄnÄ› ta nejlepší, jaká může být.

 

Je vÅ¡ak nutné mít na pamÄ›ti, že ani antiviry nejsou stoprocentní. HackeÅ™i totiž neustále vyvíjejí nové, a výrobci antivirů s nimi nestíhají držet krok. PÅ™esto pÅ™edstavují relativnÄ› dobrou a úÄinnou ochranu, který bychom nemÄ›li opomíjet.

 

V neposlední Å™adÄ› je zde pak urÄitá opatrnost pÅ™i surfování po internetu, například neklikání na neprověřené odkazy a stahování souborů z pochybných stránek Äi nedávání svých údajů tÅ™etím stranám. Tak se ubráníme nejlépe.