Když je bytový dům ve správě externí firmy

Posted under Společnosti On By


Co se stane, když se váš bytový dům octne pod správou externí společnosti? Za co vše pak tato firma ponese odpovědnost, a co lze také od tohoto postupu očekávat?

Správa nemovitostí Brno střed https://www.homepartner.cz/sprava-nemovitosti-brno/ si bere na starost veškerou agendu, související s chodem objektu, kam patří zejména administrativa ohledně obyvatel domu – jeho vlastníků, spoluvlastníků či nájemníků. Součástí tohoto procesu jsou však i další úkony, spojené se zajištěním funkčnosti veškerých společných prostor i samotných bytů po technické stránce.

bytový dům

Havarijní situace

Jestliže se v domě zanese odpadní a kanalizační systém, bude zapotřebí dát to na vědomí specializované firmě, a zajistit havarijní zásah, a to i mimo běžnou pracovní dobu. Havarijní situace se ovšem týkají i dodávky vody nebo zemního plynu či elektrické energie, které jsou z havarijních důvodů přerušeny přímo v bytovém domě.

bydlení v bytovém domě

Vhodnou prevencí před vznikem havárií jsou včasné revize, provádí se revize komínových těles, plynových rozvodů a spotřebičů a rozvodů elektřiny ve společných prostorách. K revizním pracím se řadí i revize nouzového osvětlení a hromosvodu, jsou-li v domě přítomny a nainstalovány, a jsou-li ve funkčním stavu.

Rekonstrukce domu

Jestliže se spoluvlastníci domu dohodnou na provedení jeho revitalizace, správa nemovitosti se postará o veškerou agendu s tím spojenou. Týká se to ovšem veškerých prací, i když se to může zdát neopodstatněné. K rekonstrukci se může vztahovat výměna střešní krytiny, výstavba podkrovních bytů, zateplování fasád, výstavba uzavřených zasklení lodžií či balkonů, opravy a výstavby komínových těles, centrálně řízená výměna oken a dveří, výměna elektroinstalace ve společných prostorách, rekonstrukce bytových stoupaček, výměna vodovodního a odpadního potrubí v domě, malířské a lakýrnické práce, a zřejmě byste sami dokázali ještě některé z nich odhalit.