Nejčastější problémy zjištěné při revizi elektroinstalace

Posted under Společnosti On By


Elektrická energie je jev, s nímž se seznamují již děti na základních školách. Je jim vysvětlován základní princip mechanismů vzniku a výroby elektrické energie a stejně tak i její přenos v rozvodné soustavě. Proces výuky ve školách je však poněkud zastíněn faktem, že nelze elektřinu cítit, slyšet, vidět ani nahmatat, a tak se musíme spoléhat pouze na měřicí přístroje. Jistě, že si můžete například olíznout kontakty ploché baterie a bude vás to brnět na jazyku, ale ověřování pokusem v podobném stylu u elektrického rozvodu v domácnosti to rozhodně nezkoušejte.

elektrický rozvaděč

Chcete-li mít jistotu, že vaše elektroinstalace je zcela v pořádku, a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, neměli byste spoléhat na amatérská měření a odhady, ale provést revizi zařízení či spotřebičů odborníkem. Revize elektřiny cena je sice zásadní položkou, která vás bude zajímat již v samotném počátku při snaze zabývat se tímto procesem, ale v ceně jsou zahrnuté jen ty technické záležitosti a prvky, s nimiž elektrikář přichází do styku. Není v ní totiž započítáno to zásadní, na co byste neměli zapomínat – nebezpečí požáru a smrtelný úraz.

elektrické kabely

Požár – řada skrytých závad na elektroinstalaci nebo v elektrických spotřebičích může vést k nebezpečnému zkratu. Jestliže při něm vznikne dostatečně mohutný elektrický oblouk, podobný elektrické svářečce, dokáže zažehnout hořlavé předměty ve své blízkosti, a co následuje si zřejmě již domyslíte. A zkrat v okamžiku, kdy nejste zrovna doma a nemůžete zasáhnout hasicím přístrojem, vás může připravit o střechu nad hlavou.

Smrťák – výraz „smrťák“ vystihuje ve slangovém podání smrtelný úraz a velmi často je spojován se zásahem elektrického proudu. V domácnostech k němu může dojít na mnoha místech a kromě spotřebičů a svítidel jsou to zejména poškozené prodlužovací či přívodní šňůry. Někdy stačí jen letmý dotek rukou nebo bosým chodidlem, a je z vás nebožtík.