Proč byla vakcína na covid vyvinuta tak rychle

Posted under Věda On By


Pokud budeme mluvit o oÄkování, které se dostalo na trh skuteÄnÄ› rychle, pak je to bezesporu to proti coronaviru. Bylo dostupné již pÅ™ibližnÄ› rok po zaÄátku epidemie, což je rozhodnÄ› skuteÄnÄ› nevídaná rychlost. Není tedy divu, že mezi lidmi to vyvolává také obavy, pÅ™edevším z toho, že se jedná o novou metodu a že byly pÅ™i jejím zkouÅ¡ení pÅ™eskoÄeny nÄ›které důležité kroky.

 

Když se vÅ¡ak podíváme blíže, zjistíme, že to není až tak docela pravda. Ve skuteÄnosti se totiž vakcíny na principu mRNA zaÄaly vyvíjet již v osmdesátých letech. Výzkum vÅ¡ak postupoval pomalu, pÅ™edevším kvůli nedostatku financí. Základy vÅ¡ak již pÅ™esto byly položeny, a bylo pomÄ›rnÄ› snadné na nich stavÄ›t. To také pÅ™ispÄ›lo k tomu, že byla k dispozici tak brzy.

 

oÄkování proti covidu

 

Finance samotné jsou pak kapitola sama pro sebe. Je jasné, že Äím více penÄ›z máme k dispozici, tím rychleji jde výzkum kupÅ™edu. To platí i v tomto případÄ›. A vzhledem k tomu, že program vakcinace proti coronaviru dostal vysokou prioritu, a tedy i velký rozpoÄet, je jasné, že výzkum byl znaÄnÄ› urychlen, neboÅ¥ na nÄ›j byly peníze.

 

PÅ™esto se nÄ›kteří lidé bojí, že byly vzhledem k rychlosti, s jakou byla vyvinuta, pÅ™eskoÄeny nÄ›které důležité kroky. Neumí si totiž ani pÅ™edstavit, jak moc je jakýkoliv vÄ›decký vývoj závislý na penÄ›zích, a jakého pokroku jde rychle dosáhnout, pokud jich budeme mít dost.

 

lahviÄka s vakcínou

 

Pokud jde o testy, tak zde bylo naopak přihlášeno rekordní množství dobrovolníků. To znamená, že byla testována dokonce více, než mnohé jiné. A to je jedna z věcí, která přispívá k důvěryhodnosti vakcíny.

 

V tomto případÄ› není potÅ™eba se obávat, že byly v tomto případÄ› pÅ™eskoÄeny urÄité kroky. Naopak, byla testována mnohem více, než bylo požadováno. Proto velmi dobÅ™e víme, že i pÅ™es zdánlivÄ› novou technologii je zcela bezpeÄná, a není potÅ™eba se jí nijak obávat, s výjimkou případných alergických reakcí – ale i tÄ›ch je minimum.