Technologie a počítač

Posted under IT On By


Už jako malá holka jsem mÄ›la ráda poÄítaÄ a také jsem se ráda v nÄ›Äem technickém a elektrickém vrtala. Také si vzpomínám, jak mi vždycky rodiÄe tÅ™eba dali starý nářadí nebo tÅ™eba starou mikrovlnnou troubu anebo tÅ™eba také rychlovarnou konvici. Řeknu vám, že mě to opravdu hodnÄ› bavilo a také jsem si říkala, že nejlepší je, když tohle můžu tÅ™eba rozbít a vůbec se nikomu nic nestane. Nebude to nÄ›komu vadit? Ne! Podle mého názoru nikdo neudÄ›lá chybu, když tÅ™eba také se bude vÄ›novat poÄítaÄům anebo informaÄní technologii, protože si myslím, že v poslední dobÄ› je informaÄní technologie opravdu hodnÄ› oblíbená a já jsem si Å™ekla, že když budu také umÄ›t informaÄní technologii a zacházet s poÄítaÄem, že to bude jenom pro moje dobro.

Vždy jsem se ráda v nÄ›Äem vrtala.

Také jsem vždycky chtÄ›la mít různé poÄítaÄové kurzy a chtÄ›la jsem studovat také informaÄní technologii, ale rodiÄům se to moc nelíbilo. Nakonec jsem si ale postavila hlavu a sama jsem si Å™ekla, že když chci studovat informaÄní technologii a poÄítaÄe a informatiku, že to bude rodiÄům vadit. Ale na konci druhého pololetí potom uznali, že když mám opravdu perfektní známky a samé jedniÄky, že tento obor je opravdu pro mÄ› vhodný. InformaÄní technologie a poÄítaÄe jsou můj sen, a když jsem také rodiÄům vysvÄ›tlovala, že jako malá holka jsem tohle pÅ™eci mÄ›la ráda, tak absolutnÄ› nechápu, proÄ by mi mÄ›li rodiÄe tohle zakazovat?

Také studujete technologii?

RodiÄům jsem za tohle nebyla tak moc vdÄ›Äná, ale potom už jsem rodiÄům byla vdÄ›Äná za to, že mÄ› v tom podporovali a také na Vánoce mi koupili můj vysnÄ›ný herní poÄítaÄ. Také jsem moc ráda hrála hry na poÄítaÄi, proto si myslím, že znalost informaÄní technologie a poÄítaÄů a informatiky je podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležitá. A to nejenom pro ty lidi, kteří se zajímají o informaÄní a poÄítaÄovou technologii. MÄ› tohle vždycky bavilo a jsem ráda, že jsem se toho vÅ¡eho mohla zúÄastnit.