Jaké jsou výhody a nevýhody digitální občanky?

Posted under Technika On By


Je nÄ›kolik témat, která naší spoleÄností obÄas zahýbou. V souÄasné dobÄ› je to elektronický obÄanský průkaz, tedy obÄanka v digitální podobÄ›. Tu si lze již nainstalovat, avÅ¡ak mnozí jsou k tomuto kroku skeptiÄtí, Äi se toho bojí. Je tedy dobré podívat se na výhody i nevýhody, které nám tento krok pÅ™inese.

 

Nejprve je potÅ™eba pÅ™edznamenat, že platnost digitální obÄanky neznamená, že ta papírová konÄí. Jedná se jen a pouze o další možnost, jak prokázat svou totožnost. Stále jeÅ¡tÄ› můžeme použít i tu papírovou a digitální instalovat vůbec nemusíme.

 

klasický obÄanský průkaz

 

Zde je vhodné se nejprve podívat na to, jaké výhody nám to pÅ™inese. Tou první a nejdůležitÄ›jší je to, že nyní již nebudeme muset sebou brát sebou obÄanský průkaz a bát se, že jej zapomeneme doma. Namísto toho staÄí mobilní telefon, který vÄ›tÅ¡ina z nás sebou stejnÄ› bere vÅ¡ude.

 

Také je zde podstatnÄ› jednodušší proces. Namísto aby se například na úřadech museli dívat do registru a opisovat Äíslo průkazu, tady pouze naskenují QR kód. To celý proces zrychlí, což vÅ¡ichni rozhodnÄ› oceníme.

 

digitální obÄanka

 

OvÅ¡em není potÅ™eba zastírat, že zde jsou také urÄité nevýhody. Tou první v dneÅ¡ní dobÄ› je ten, že se jedná o novinku. Proto zdaleka ne vÅ¡ichni policisté Äi úřady mají zařízení potÅ™ebné k pÅ™eÄtení onoho kódu. Zde je ovÅ¡em tÅ™eba říci, že v oné aplikaci jsou vÅ¡echny údaje Äitelné, takže i tu digitální lze ověřit i klasickým způsobem.

 

Pak je tu také fakt, že technologie obÄas selhávají, aÅ¥ už na kterémkoliv konci. Mohou být problémy s aplikací, zvláštÄ› ze zaÄátku, když je bude používat hodnÄ› lidí najednou. Také mobil se může porouchat, můžeme jej zapomenout nabít a dojde nám baterie. NÄ›co takového nám s klasickou kartiÄkou nehrozí.

 

Proto je v souÄasnosti vhodné mít k dispozici obÄ› možnosti. Jen tak zajistíme, že budeme mít vždy možnost, jak se v případÄ› potÅ™eby prokázat.