Laska je silne pouto bez kterého by nebyla láska

Posted under Láska On By


Láska je naÅ¡e velké pouto, protože láska je opravdu rodina, která drží rodinu pohromadÄ›. Takže opravdu, láska je velké pouto, protože rodina nás drží tam, kde je opravdu láska. Kdyby to láska nebyla, nikdy by nás prostÄ› to pouto nedrželo. A v lásce má být tak silné pouto, že prostÄ› opravdu ti dva lidé se nedají jenom tak rozdÄ›lit. I to je ale prostÄ› ta láska, lidé, kteří prostÄ› nejsou zamilovaní, tak se i mnohem víc hádají a nefunguje to samozÅ™ejmÄ›. Beru to tak, že každý se v životÄ› pohádá, ale myslím si, že ti zamilovaní lidé, kteří jsou skuteÄnÄ› zamilovaní a je tam to silné pouto, které je nerozdÄ›litelné, tak ti lidé se ani tolik nehádají.

Láska

Rozumí si, a tÅ™eba nechápu ty lidi, kteří prostÄ› opravdu jsou spolu a hádají se, mají spolu dÄ›ti a pořád se chtÄ›jí spolu dohadovat. Je to až nechápající, protože každý ÄlovÄ›k chce žít poklidný život. Nechce se hádat, ale prostÄ› nÄ›které rodiny jsou prostÄ› takové, kde se hádají každý den. A opravdu je to na denním pořádku, a je to až takové nepříjemné, hlavnÄ› pro ty dÄ›ti, které tam žijí. My se vždycky musíme snažit pro ty dÄ›ti udÄ›lat tu nejlepší atmosféru a snažit se opravdu, aby ty dÄ›ti byly spokojené s námi, aby se jim žilo dobÅ™e. Ale pokud se budou prostÄ› rodiÄe neustále od rána do veÄera hádat, a bude to na denním pořádku, tak ty dÄ›ti si to budou jednou pamatovat.

Žena

A ty dÄ›ti potom jednou můžou být taky takové, protože to vidÄ›li prostÄ› na tÄ›ch svých rodiÄích. ProstÄ› vždycky se opravdu musíme snažit najít nÄ›jaký kompromis s partnerem, a pokud to nejde, tak prostÄ› od sebe musíme odejít, protože když prostÄ› s tím ÄlovÄ›kem budete, tak prostÄ› to v životÄ› nic nepÅ™inese, je to leda starosti a stres. Ale opravdu ta skuteÄná láska, která je opravdu tak silná, tak se nebudete ani hádat. To mi rozhodnÄ› věřte, protože je to zaruÄené, protože láska je opravdu silné pouto, které je nerozdÄ›litelné. A pokud se budete hádat, tak už prostÄ› na tom vztahu je nÄ›co divného, a je potÅ™eba to zmÄ›nit. Anebo opravdu si najít nÄ›koho jiného lepšího, a snažit se najít opravdu jiná Å™eÅ¡ení, a zamyslet se nad tím, zda je to normální, Äi nikoliv.