Priatel ma uráža

Posted under Láska On By


Mám priateľa 12 rokov, zo zaÄiatkov som u nej len prespávala. V tej dobe som pila, pretože som tým rieÅ¡ila situáciu, ktorá sa stala pred tým, než som ho stretla. Strata dieÅ¥aÅ¥a. Nebrala som náš vzÅ¥ah veľmi vážne, ale pri ňom tá strata prestala tak veľmi bolieÅ¥. KeÄ som píla robila som problémy. Chodila k nemu neskoro veÄer, bola hluÄná, hadala sa s ním ale to vÅ¡etko bola tá bolesÅ¥ kvôli dieÅ¥aÅ¥u. Zamilovala som sa a on tiež. Potom som k nemu chodila tak, že som bola 3 dni pri nej a zvyÅ¡ok doma. Po Äase sme sa nasÅ¥ahovali. VÅ¡etko bolo ok do tej doby než som po 6 rokoch povedala že chcem dieÅ¥aÅ¥a a väÄší byt. Povedal zo áno ale že eÅ¡te poÄkáme. Tak som mu verila ale mala pochybnosti.

k

Po pol roku som zaÄala hovoriÅ¥ zase o dieÅ¥ati a on zase povedal, že poÄkáme, že on eÅ¡te dieÅ¥a nechce. Na to som mu povedala ok tak sa rozídeme paÄ ja dite chcem. Nechcel sa rozísÅ¥ a hovoril zo dieÅ¥aÅ¥a bude ale aÅ¥ pockam. Bola som nepríjemná brecela a hadala som sa s ním pretože som vedela (cítila) že on to dieÅ¥a nechce. Hadky boli každý deň, rok. Nenechal ma odísÅ¥. Zrazu som sa musela staraÅ¥ o babiÄku a ísÅ¥ na chvíľku k nej. BabiÄka sa uzdravila a ja mu povedala, že už môže ísÅ¥ späť k nemu.

m

Povedal že nie že v byte som mu robila problémy a že on bude semnou u babiÄky. Chapem, ze babiÄka je stará a potrebuje pomoc. Ale on je semnou 3 dni a zvyÅ¡ok pri sebe. Už 3 roky mu hovorím že chcem aby sme mali svoj byt a svoje súkromie a on vždy vymyslí z nieÄoho hľada. Dnes som mu povedala, že budem žiÅ¥ spolu alebo pôjdem od seba a on ma povedal, že sme spolu bývali a že sme mu robili len problémy a že Äo chcem vzdaÅ¥ on je porad v práci a so mnou žije (3 dni v týždni). Mysli si ze je to normálne. Je mi 31 rokov a jemu už 35. Nechápem ako už mu to vysvetliÅ¥. Som z toho celkom smutna a neviem už Äo robiÅ¥…